Veterinär Jannis Lundgren på Väsby djursjukhus opererar en skadad igelkott.
Veterinär Jannis Lundgren på Väsby djursjukhus opererar en skadad igelkott.
Veterinär Jannis Lundgren på Väsby djursjukhus opererar en skadad igelkott.

Hjälp oss bygga Sveriges första viltsjukhus

Djurens Ö Wildlife Center med Sveriges första viltsjukhus och informationscentrum är en stor satsning och vi behöver såväl samarbetspartners som sponsorer av olika slag.

Här är några olika former av stöd som kommer att behövas:

  1. Inköp av mark/fastighet
  2. Finansiering av en separat fas i byggprojektet – t ex projekteringsarbete eller delprojekt i byggnationen.
  3. Byggmaterial – material av olika slag till själva byggnationen. Byggnaderna kommer att uppföras i naturmaterial.
  4. Finansiering av separat klinik – t ex operationsavdelning, akutklinik, oljesaneringsavdelning etc. Finansiären får sitt namn på kliniken.
  5. Bidrag i form av pengar – kontinuerligt stöd eller enstaka gåvor. Vi tar tacksamt emot alla slag gåvor och bidrag så att vi kan bedriva den pågående verksamheten som vanligt.

Hör av dig om du är intresserad av att bidra med finansiering av ett delprojekt, klinik eller byggmaterial. Du välkommen att ge ett bidrag
900821-0 eller Swisha till 123 900 82 10.