Hur allt började

 

Djurens Ö grundades år 2000. Stiftelsens grundare (s k instiftare) var Lili Päivärinta och Mog Grudd. Lili och Mog har ägnat sig åt djurskyddsarbeten på var sitt håll under uppväxten. Under Lilis artistkarriär på 80-90-talen gjorde hon tillsammans med sin syster, i duon Lili och Susie, stora insatser för djuren vilket väckte medialt intresse. I slutet av 1995 tog Mog initiativet till Stockholms första aktiva viltrehabilitering.

Sommaren 1996 träffades Lili och Mog i samband med en räddningsaktion för två små rävungar. Då startade på allvar arbetet för de vilda djuren. Mog är numera inte längre med i verksamheten. Och idag drivs Djurens Ö av en styrelse som består av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant och där Lili Päivärinta är ordförande.