Vår filosofi och vår verksamhet

 

Djurens Ö:s filosofi är att ge djuren ”en andra chans” då det oftast är vi människor som är orsak till att de skadas. Därför har vi ett ansvar att försöka hjälpa de vilda djuren genom rehabilitering. Den vanligaste formen av skador är trafikrelaterade men även skräpskador, exempelvis fiskelinor och krokar, förekommer ofta. Varje år får vi också ta hand om oljeskadade fåglar.

En annan viktig del av verksamheten är att nå ut med information och därigenom förebygga. Vi har skrivit flera handböcker samt filmat och producerat TV-serier från Djurens Ö för att visa fältarbete och veterinära insatser och därmed öka engagemanget för de vilda djuren.