Organisation Stiftelsen Djurens Ö

Styrelse

Lili Päivärinta, ordförande
Anne Crussell, ledamot
Lena Jonnerhag, ledamot
Anna Sokolov, suppleant

Operativ verksamhet

Lili Päivärinta, viltrehabiliterare
Anne Crussell
Lena Jonnerhag
Ett 10-tal akuträddare & rådgivare

Styrgrupp Viltcenter med Viltsjukhus

Lili Päivärinta, ordförande, grundare och auktoriserad viltrehabiliterare
Ann Olivecrona, zoolog med lång erfarenhet av att arbeta med vilda djur. Ansvarig för reservat i Kenya för vilda apor.
Anne Crussell, egenföretageare inom marknadskommunikation. Samordnare och projektledare i Projekt Viltsjukhuset.

 

Advisory Board

Susanne Axell, journalist och programledare för SVT:s programserie ”Fråga Doktorn”.
Jan-Olof Helldin, fil.dr, viltforskare vid SLU.
Marie Jury, veterinär på Väsby Djursjukhus med stor erfarenhet av vilda djur.
Jannis Lundgren, chefsveterinär och ägare till Väsby Djursjukhus med stor erfarenhet av vilda djur.
Ann Olivecrona, zoolog med lång erfarenhet av att arbeta med vilda djur i Afrika. Ansvarar för reservat i Kenya för vilda apor.
Sverre Sjölander, zoolog och professor emeritus vid Linköpings Universitet.