Rådjurskid

Rådjurskidet lämnas av sin mamma under större delen av dygnet och matas en till två gånger per dygn i gryning och skymning. Den övriga tiden ligger kivet och trycker i högt gräs, under en buske eller på annan enligt rådjursgeten lämpligt plats. Ibland kan dessa vara svåra att hitta, så kidet lämnas vid en väg, intill en trottoar, på en parkeringsplats eller liknande som kanske är betydligt lugnare på natten.

När ska man ingripa?

Hittar man ett kid på olämplig plats så sök upp en gräsplätt eller glänta. Det går att flytta ett rådjurskid en bra bit bort då det ropar med hög och genomskärande röst på sin mamma.

Ett rådjurskid som är skadat är väldigt lätt att känna igen. Det skriker hjärtskärande och stapplar omkring på vingliga ben. Det kan också söka hjälp hos oss människor. Ibland kan det dock räcka med handräckning då exempelvis ett kid inte kan följa efter sin mamma p g a stängsel eller att hon fött ungen på olämplig plats. Hjälp då ungen över sitt hinder och smyg försiktigt därifrån. Förflytta dig så att du på avstånd kan följa utvecklingen och avvakta tills mamman tagit hand om sin unge.

 

 

 

 

Tips om hur du föder upp rådjurskid hittar du under Uppfödning av däggdjurungar