Projekt Viltsjukhuset – för en återställd balans djur-natur-människa-miljö

Människan samsas om den här planeten med alla andra arter. Men de vilda djuren är utsatta för många allvarliga hot. Oljekatastrofer, miljöföroreningar och nedskräpning är exempel på mänskliga aktiviteter som bidrar till att minska den biologiska mångfalden dramatiskt.

Vår övergripande mission är att värna den biologiska mångfalden. Ytterst för en återställd balans djur-natur-människa-miljö.

Viltsjukhusets fyra viktiga syften

Projekt Viltsjukhusets fyra syften i sammandrag:

 1. Viltrehabilitering
  Ge de vilda djuren en chans då vi människor påverkar deras livsvillkor.
 2. Bevarandeprojekt
  Som satellit till nuvarande anläggningar, bedriva avelsprojekt för utrotningshotade svenska djurarter som passar på anläggningen.
 3. Forskning
  Övervaka arternas och miljöns generella hälsostatus, utbyta erfarenhet med andra länder. Komplettera nuvarande forskning och hitta samarbetsprojekt. 
 4. Lära för framtiden – utbildning och information
  Nå ut till barn och ungdomar för att uppmuntra engagemang från tidig ålder, förmedla viktig kunskap om hur djur, natur, människa och miljö hänger ihop. Utbildningar i viltrehabilitering m fl relaterade utbildningar.

Journummer

Vid akuta ärenden
ring 070 2278887

Obs:
Vi kan inte ta emot SMS!