Första viltsjukhuset i Norden

Sverige behöver ett långsiktigt modernt tänkande kring vilda djur. I dagsläget finns inte något viltsjukhus i Sverige. I många andra länder som t ex USA, Australien, Polen och England finns däremot organisationer och viltsjukhus som tar hand om vilda djur som råkat illa ut. Ofta på grund av människans framfart.

Viltsjukhus och besöks-/utbildningscentrum

Anläggningen kommer att bestå av två delar – en sjukhusdel och ett besöks- och utbildningscentrum. Projektet är en stor satsning och vi behöver såväl mark att bygga på som projektering och byggnation. Alla byggnader kommer att uppföras i miljövänligt naturligt material. Såväl bidrag i form av pengar som sponsring med material och arbetskraft kommer att behövas.

1. Viltrehabilitering

Viltsjukhuset får kapacitet att på ett helt annat sätt än tidigare ta hand om vilda skadade djur och moderlösa djurungar. Och möta det ökade behovet.

2. Forskning

Med större genomströmning av vilda djur ges möjlighet till systematisk datainsamling och uppföljning av vilda djurs sjukdomar. Ett unikt och viktigt komplement till nuvarande forskning.

3. Lära för framtiden

En separat byggnad ska innehålla ett besöks- och utbildningscentrum. Här kan den unga generationen från tidig ålder lära sig sambandet djur-natur-människa.