Sjöfågelungar

Sjöfågelungar är så kallade borymmare som från det att de kläckts och torkat lämnar sina bon och följer sina föräldrar. De äter själva men är beroende av värme och skydd som de får från föräldrarna.

När ska man ingripa?

Även dessa små drabbas av olyckliga omständigheter som leder till att de kommer ifrån sina föräldrar, eller förlorar sina föräldrar eller skadas och behöver hjälp. En skadad eller nedkyld sjöfågelunge har nedsatt allmäntillstånd och verkar bortdomnad. Hittar man en oskadd andunge så kan man försöka hitta ungens familj alternativt försöka få någon annan andfamilj att adoptera den lilla. Detta kräver dock att man övervakar det hela så att man med säkerhet ser ungen upptas i sin nya familj. Måsfåglar tenderar att boa på många gånger olämpliga ställen inne i storstäder. Detta leder till att måsfågelungar hittas på bakgårdar, på vägar och trottoarer etc. Måsfågelungar inne i storstäder överlever sällan p g a riskmoment och då återstår endast att hjälpa dem.

 

 

 

Tips om hur du föder upp sjöfågelungar hittar du under Handuppfödning av fågelungar