Rovfågelungar

Rovfågelungar är så kallade bostannare och lämnar sina bon för flygträning och inlärning av födosök när de är ”flygga” vilket betyder att de är flygfärdiga.

När ska man ingripa?

När ungarna närmar sig den tid då de är redo att följa föräldrarna, så är det inte alltid hela gruppen fågelungar som är redo. Oftast domineras syskonskaran av en eller två individer som är mer framåt och har utvecklats snabbare än de övriga. Detta kan leda till att man ibland hittar rovfågel- och uggleungar som verkar övergivna. Föräldern prioriterar de dominerande ungarna vilket leder till att de som hamnat på marken dör av svält eller rovdjursangrepp. Man kan alltid testa att placera ungen på en gren i ett träd, förutsatt att den inte är skadad. Man bör övervaka det hela på avstånd för att se att moderna uppmärksammar sin unge och utfodrar den. Oftast får man ändå ingripa då modern inte kommer tillbaka eller om ungen ramlar ner igen på marken.

 

 

 

 

Tips om hur du föder upp rovfågelungar hittar du under Handuppfödning av fågelungar