Kråk- och trastungar

Dessa fåglar lämnar sina bon 7-10 dagar innan de kan flyga. De hoppar omkring på marken och sitter i buskage. De är väldigt sårbara under denna period och mycket kan inträffa. Men de matas och vaktas av sina mammor. Som regel kan man säga att försöker man fånga exempelvis en kråkfågelunge så blir man garanterat attackerad av en förtvivlad kråkmamma. Hela kråkfågelgruppen brukar engagera sig.

När ska man ingripa?

I och med att dessa fågelungar lever ett riskfyllt liv under dessa 7-10 dagar så kan många tragedier inträffa. De kan attackeras av rovdjur och exempelvis ett kattbett kan leda till infektioner med dödlig utgång. En infektion orsakad av ett kattbett kan dock behandlas. Om fågelungen verkar allmänt slö och sitter med uppburrad fjäderdräkt så behöver den hjälp.

Fågelungar som hoppar omkring på olämpliga platser som exempelvis bilväg eller parkeringar kan man också hjälpa genom att flytta dem till närmaste grönområde. Man måste dock försäkra sig om att fågelungen är frisk och kry vilket den visar med tydlighet, Den försöker fly. den flaxar och kraxar och den känns stark när man håller den och den ska inte kännas utmärglad. Man måste också försäkra sig om att det finns föräldrar som ser när man flyttar ungen. Såväl björktrastmammor som kråkfågelmammor försvarar sina ungar.

 

 

 

 

Tips om hur du föder upp kråk- & trastungar hittar du under Handuppfödning av fågelungar