Fladdermusungar

Fladdermusungen stannar i boet ca tre veckor och följer därefter sin mamma på flygträning och födosök. Ungen måste lära sig att fånga mat och det gör den genom att följa och lära av sin mamma.

När ska man ingripa?

När fladdermusen lämnat sitt bo så är inte alltid förhållandena de bästa. Det kan vara en kall period vilket leder till insektsbrist. Eller för varmt och torrt vilket får samma konsekvenser med för få insekter. Det kan ha hänt mamman något eller ungen kan ha blivit utsatt för rovdjursangrepp. Riktigt små fladdermusbabies kan också komma ifrån sin boplats och mamma. Om en fladdermusbaby påträffas så är sannolikheten stor att något hänt mamman. Precis som med andra djurungar så kan fladdermusungen av oro och hunger lämna sitt tidigare så trygga bo.

En tonårig fladdermus kan behöva ett par dagar upp till någon vecka i vila med mat – mjölmask – och vatten för att hämta styrka innan man släpper tillbaka den i frihet.

 

 

 

Journummer
för fladdermöss

Tel 073-6428712
till Nordens Viltrehabilitering

 

För övriga akutärenden
se nedan.