April 2018

Projektet går framåt och vi har kommit så långt att vi har blivit erbjudna mark i Värmdö kommun. Vi har kontakt med markägare och kommunen. Innan våren är slut har vi förhoppningsvis ett arrendeavtal klart och har sökt förhandsbesked om...