Fram till nu har vi byggt upp en organisation för första fasen av projektet. En viktig del av organisationen är Advisory board som har kompetens inom olika områden och kan stötta oss genom projektet.

En viktig person är vår arkitekt Andreas Larsson som också är med i styrgruppen för Viltsjukhuset. Han har stor erfarenhet av att rita och bygga djuranläggningar. Han har varit med och skapat JärvZoo, Lycksele djurpark, Nya Lillskansen, Avesta Vicentpark för att nämna några projekt.

Vi har knutit viktiga kontakter med Värmdö kommun och markägare i kommunen. Just nu letar vi mark och förhandlar med en större markägare. Vårt mål är att hitta skärgårdsnära mark och helst i Värmdö kommun. Stor del av arbetet går just nu också ut på att bygga nätverk, hitta finansiering och hitta samarbetspartners.