Du kan stödja Projekt Viltsjukhuset på olika sätt

 

Vi behöver såväl stöd i form av pengar som volontärarbete, mark och byggmaterial under projektets gång. Här är några olika former av stöd som kommer att behövas:

1. Mark – vi förhandlar just nu med en stor markägare på Värmdö men inget är klart och alla förslag är intressanta. Så hör av dig om du vill diskutera möjligheten att ha ett viltsjukhus alternativt en del av anläggningen på din mark.

2. Finansiering av en separat fas i byggprojektet, projekteringsarbete eller delprojekt i byggnationen.

3. Byggmaterial – material av olika slag till själva byggnationen. Byggnaderna kommer att uppföras i naturmaterial.

4. Finansiering av separat klinik, t ex operationsavdelning, akutklinik, oljesaneringsavdelning etc. Finansiären får sitt namn på kliniken.

5. Bidrag i form av pengar – kontinuerligt stöd eller enstaka gåvor. Vi tar tacksamt emot alla slag gåvor och bidrag så att vi kan bedriva den pågående verskamheten som vanligt.

 

 

Journummer

Vid akuta ärenden
ring 070 2278887

Obs:
Vi kan inte ta emot SMS!