Vem äter vad – vuxna fåglar

Fåglarna som beskrivs enligt listan nedan är indelade efter den systematiska indelningen. Detta för att du lättare ska hitta information om de olika arterna när du söker i fågelböcker och på nätet genom att söka på det latinska ordningsnamnet.

 1. Småfåglar, trast- och kråkfåglar, svalor etc
 2. Duvor, hackspettar, tornseglare
 3. Skogs- och fälthöns
 4. Andfåglar
 5. Måsfåglar
 6. Vadare
 7. Rovfåglar och ugglor

1. Småfåglar, trast- och kråkfåglar, svalor m fl

 

Här nedan kommer först en beskrivning av fåglarnas normala kost i det fria. Därefter finns beskrivet vad du kan ge en fågel som du tagit hand om för vård. 

Tättingar (Passeriformes)

 • inkluderar insektsätare, fröätare och allätare
 • identifiera först arten för att se vad den ska ha för föda
 • näbbformen kan indikera en viss kost
 • vatten ska alltid vara tillgängligt i en grund skål

Småfåglar

Insektsätare/animalisk föda:

 • Sångare – gräshoppssångaren, flodsångaren, vassångaren, sävsångaren, busksångaren, kärrsångaren, rörsångaren, trastsångaren, härmsångaren, höksångaren, ärtsångaren, törnsångaren, trädgårdssångaren, svarthättan, lundsångaren, nordsångaren, grönsångaren, gransångaren, lövsångaren.
 • Lärkor – tofslärkan, trädlärkan, sånglärkan, berglärkan.
 • Piplärkor och ärtor – fältpiplärkan, trädpiplärkan, ängspiplärkan, rödstrupiga piplärkan, skärpiplärkan, gulärlan, forsärlan, sädesärlan.
 • Strömstarar – strömstaren.
 • Gärdsmygar – gärdsmygen.
 • Stjärtmesar – stjärtmesen.
 • Trädkrypare – trädkryparen.

Frö-, frukt- och bärätare:

 • Fältsparvar – lappsparen, snösparven, gulsparven, ortolansparven, videsparven, sävsparven, kornsparven.

Allätare – frö, frukt, bär, insekter, animaliskt:

 • Finkfåglar – bofinken, bergfinken, gulhämplingen, gråsiskan, snösiskan, bändelkorsnäbben, mindre korsnäbben, större korsnäbben, rosenfinken, tallbiten, domherren, stenknäcken.
 • Timalior – skäggmesen.
 • Nötväckor – nötväckan.
 • Gyllingar – sommargyllingen.
 • Sparvar – gråsparven, pilfinken (huvudsakligen fröätare).
 • Flugsnappare – grå flugsnapparen, mindre flugsnapparen, halsbandsflugsnapparen, svartvita flugsnapparen (huvudsakligen insektsätare).

Insekter om sommaren – frön, bär, frukt om vintern:

 • Järnsparvar – järnsparven.
 • Mesar – entitan, talltitan, lappmesen, tofsmesen, svartmesen, blåmesen, talgoxen.
 • Pungmesar – pungmesen.

Kråkfåglar

Allätare – huvudsakligen animalisk föda:

 • Nötskrikan, lavskrikan, skatan, nötkråkan, kajan, råkan, kråkan, korpen.

Trastfåglar

Allätare – vissa huvudsakligen animalisk föda:

 • Rödhaken, näktergalen, blåhaken, svarta rödstjärten, rödstjärten, buskskvättan, stenskvättan, ringtrasten, koltrasten, björktrasten, taltrasten, rödvingetrasten, dubbeltrasten.

Svalor

Insektsätare:

 • Backsvalan, ladusvalan, hussvalan.

Starar

Allätare:

 • Staren.

Sidensvansar

Insekter om sommaren – frukt, bär om vintern:

 • Sindensvansen.

Törnskator

Insektsätare:

 • Törnskatan, varfågeln.

 

 

 

2. Duvor, hackspettar, tornseglare, kungsfiskare

 

Duvfåglar (Columbiformes):

 • Duvor – stadsduvan (klippduvan), skogsduvan, ringduvan, turkduvan.

Spettfåglar (Piciformes)

 • Hackspettar – större hackspetten, vitryggiga hackspetten, mindre hackspetten, tretåiga hackspetten, göktytan, gråspetten, gröngölingen, spillkråkan.

Seglarfåglar (Apodiformes)

 • Seglare – tornsvalan.

Gökfåglar (Cuculiformes)

 • Gökar – göken.

Skärrfåglar (Caprimulgiformes)

 • Nattskärror – nattskärran.

Praktfåglar (Coraciiformes)

 • Kungsfiskare – kungsfiskaren.
 • Härfåglar – härfågeln.
 • Biätare – biätare.

3. Skogs- och fälthöns

Hönsfåglar (Galliformes)

 • Skogshöns – järpen, dalripan, orren, tjädern.
 • Fälthöns – rapphönan, vakteln, fasanen.

4. Andfåglar

Andfåglar (Anseriformes)

 • Svanar – knölsvanen, sångsvanen.
 • Gäss – sädgåsen, bläsgåsen, fjällgåsen, grågåsen, kanadagåsen, vitkindade gåsen, prutgåsen, gravanden.
 • Dykänder – ejdern, alfågeln, sjöorren, svärtan, knipan, brunanden, berglanden, viggen.
 • Egentliga änder – gräsanden, bläsanden, snatteranden, krickan, stjärtanden, årtal, skedanden.
 • Skrakar – salskraken, småskraken, storskraken.

5. Måsfåglar (tillhör ord. vadare)

Vadarfåglar (Charadriiformes)

 • Måsar – dvärgmåsen, skrattmåsen, fiskmåsen, silltruten, gråtruten, havstruten, tretåiga måsen.
 • Labbar – labben, fjällaben.
 • Tärnor – skäntärnan, kentska tärnan, fisktärnan, silvertärnan, småtärnan, svarttärnan.
 • Alkor – sillgrisslan, tordmulen, tobisgrisslan, lunnefågeln.

6. Vadare

 • Småvadare, morkullan, beckasiner, spovar, storsnäppor m fl – mosnäppan, skärsnäppan, kärrsnäppan, myrsnäppan, brushanen, kvärgbeckasinen, ekelbeckasinen, dubbelbeckasinen, morullan, rödspoven, myrspoven, småspoven, storspoven, svartsnäppan, rödbenan, gluttsnäppan, skogssnäppan, grönbenan, drillsnäppan, roskarlen, smalnäbbade simsnäppan.
 • Brockfåglar – mindre strandpiparen, större strandpiparen, svartbenta strandpiparen, flällpiparen, ljungpiparen, tofsvipan.
 • Strandskator – strandskatan.
 • Skärfläckor – skärfläckan.

Storvadare (Ciconiiformes)

 • Storkar – svarta storken, vita storken.
 • Hägrar och rördrommar – rördrommen, hägern.

Lomfåglar (Colymbiformes)

 • Lommar – smålommen, storlommen.
 • Doppingar – smådoppingen, skäggdoppingen, gråhakedoppingen, svarthakedoppingen, svarthalsade doppingen.

Pelikanfåglar (Pelecanformes)

 • Skarvar – storskarven.

Tranfåglar (Gruiformes)

 • Tranor – tranan.
 • Rallar och sumphöns – vattenfallen, småfläckiga sumphönan, kornknarren, rörhönan, sothönan.

7. Rovfåglar och ugglor

Ugglor (Strigiformes)

 • Ugglor – berguven, fjällugglan, hökugglan, sparvugglan, kattugglan, slagugglan, lappugglan, hornugglan, jordugglan, pärlugglan.

Högaktade rovfåglar (Accipitriformes)

 • Hökar – duvhöken, sparvhöken, ängshöken.
 • Vråkar – ormvråken, fjällvråken, bivråken.
 • Kärrhökar – bruna kärrhöken, blå kärrhöken.
 • Glador – gladan.
 • Örnar – havsörnen, kungsörnen.
 • Fiskgjusar – fiskgjusen.

Falkartade rovfåglar (Falconiformes)

 • Falkar – tornfalken, stenfalken, lärkfalken, jaktfalken, pilgrimsfalken.