Harpaltar

Harpaltarna lämnas av sin mamma under större delen av dygnet och matas en till två gånger per dygn i gryning och skymning. Den övriga tiden ligger harungen och trycker i högt gräs, under en buske eller på annan enligt harmamman lämpligt plats. Ibland kan dessa vara svåra att hitta, så kidet lämnas vid en väg, intill en trottoar, på en parkeringsplats eller liknande som kanske är betydligt lugnare på natten.

När ska man ingripa?

Hittar man en harpalt på olämplig plats så sök upp en gräsplätt eller glänta på sin höjd 10 meter från fyndplatsen. Man kan inte flytta ungen för långt. Då hittar mamman inte sin unge. Harungen har troligtvis också en eller flera syskon som är strategiskt utplacerade av harmamman. Detta för att minimera risken att något rovdjur ska döda hela hennes kull. Ungarna har ingen lukt när de är små vilket också är ett skydd mot exempelvis rovdjur.

Man kan också ingripa om harpalten blir attackerad av kråkfåglar eller andra rovdjur eller om ungen uppvisar fysiska symtom som förvirring, balansproblem, sårskador etc. En harpalt som mår bra ligger helt orörlig och ser du den försöka hoppa runt bör du ingripa.

 

 

 

 

Tips om hur du föder upp harpaltar hittar du under Uppfödning av däggdjurungar