Vanliga akuta problem som du kan åtgärda

Det här är problem som ofta förekommer:

 1. Andfamilj på väg till vattnet
 2. Uttorkning – vätskebrist
 3. Fiskekrokar och linor
 4. Nedfallna fågelbon
 5. Förgiftning
 6. Oljeskador
 7. Prägling

Nedan får du råd och tips om hur kan åtgärda ovanstående akuta problem.

1. Andeskort – hjälp en andfamilj till vattnet

Ibland föder andmamman sina ungar mitt i stan, i en park eller på en bakgård. När ungarna har kläckts börjar hela familjen vandra mot närmaste vatten och promenaden kan vara farofylld. Läs om hur du bäst hjälper dem till vattnet.

Om det är nära till vattnet

Är det bara en liten bit från vattnet kan du hjälpa dem genom att ”valla” dem i rätt riktning. Gå några meter bakom i deras tempo och håll ut armarna så att trafikanter kan sakta in.

Om det är längre till vattnet

Har du långt till vattnet och inte enkelt kan valla dem till vatten måste du fånga in hela andfamiljen och bära/frakta dem till lämplig strand/ställe vid vattnet att släppa dem på. Följ då instruktionerna nedan:

 

 1. Börja med att fånga in andmamman och placera henne i ex en kattbur/ transportbur. (Har du ingen bur går det bra med en kartong med lufthål.)
 2. Fånga därefter ungarna och placera dem i samma transportbur. Det är jätteviktigt!
 3. Mamman är smitbenägen och oerhört snabb så när du  fångat in henne och sedan ska sätta in de infångade ungarna så var väldigt snabb och beredd på att mamman kommer att försöka smita.
 4. Förbered noggrant infångande. Se till att buren finns nära och kolla eventuella flyktvägar/gömslen dit ungarna kan tänkas smita.
 5. Ha gärna tunna plasthandskar som är skyddande när du fångar in ungarna eftersom dunet är känsligt. Men inte då du fångar in mamman eftersom du får bättre grepp utan handskar!
 6. Mamman  kan vara  kruxig att få tag i. Bäst är att bygga en enkel ”fångstfälla” av t ex skivor eller ett bord som bildar fyra väggar och tak så att mamman och ungarna inte kan smita efter att du försiktigt motat in dem där.
 7. När du motar in mamman och ungarna så gå lugnt bakom dem med händerna lite utsträckta. Andmamman är ganska stark och det gäller att få ett bra grepp runt vingarna och inte släppa taget och att vara snabb.
 8. Det är bra att vara två så ni kan hjälpas åt. Ungarna är ju snabba men kan inte flyga så dem får du alltid tag i.. viktigt att räkna ungarna också så att du får med alla.
 9. Transportera hela familjen är i samma bur! Är de i separata burar flyger mamman iväg vid frisläppandet och kommer inte tillbaka!!
 10. Efter infångande tar du med familjen till vattnet. En liten strandremsa vid ett lugnt ställe är perfekt så att mamman och ungarna lätt kan gå ut och ner till vattnet.
 11. Vid frisläppningen öppnar du buren försiktigt backar undan och låter andmamman bestämma när hon vill gå ut … det brukar dröja några minuter… ungarna går sedan efter. Skulle någon unge vara kvar i buren kan du försiktigt hjälpa ut den men oftast går alla efter mamman.

I vissa fall kan hela familjen behöva flyttas. Läs då instruktionerna ovan. Om du inte själv kan fånga in andfamiljen och det dröjer innan någon mer erfaren kan komma till hjälp, erbjud familjen en grund skål med vatten och smula exempelvis digestivekex eller bullar.

2. Vätskebrist – uttorkning

När djuret/djurungen vilat en stund och är så ”lugn” att den går att hantera utan att den dör av stress, måste den vägas så att dagliga mängden vätska kan räknas ut. Trots att kroppen består av så mycket som 70 % vätska kan en vätskebrist på 10-15 % vara livshotande.

Läs mer under Första hjälpen vad du gör om djurungen har vätskebrist.

 

3. Fiskelinor och krokar

En sjöfågel som fastnat i en fiskelina eller krok kan du hjälpa om du lyckas fånga fågeln. Var alltid tv som hjälps åt. Dra aldrig hårt i en lina som kommer upp ur halsen. Kroken kan sitta längre ner och kan göra stora skador om du rycker till. Kan ni inte komma åt kroken mäster fågeln röntga av en veterinär. Sitter linan däremot runt kroppen eller benen kan den klippas bort med en vanlig sax. Om linan skurit in gett upphov till sår måste fågeln tas in för behandling.

När det gäller krokar måste kroken klippas av med en avbitare och det måste göras vid hullingen.
Om hullingen sitter i exempelvis kinden måste den tryckas genom resten av väggen så att du kommer åt hullingen och kan klippa bort den innan kroken dras tillbaka ut igen. Om kroken bara lämnat ett litet ”punktsår” kan fågel släppas tillbaka direkt igen såvida den inte har fått andra men.

4. Nedfallna fågelbon

Fågelbon med ägg och som ligger på olämplig plats går INTE att flytta. Fågelmamman accepterar inte sitt bo om det flyttas. Hon kommer att överge äggen. Har däremot ett bo med ungar ramlat ner på marken kan du placera det i en korg och försöka hänga upp det igen i skydd från regn och kråkor. Eller om du har en fågelholk kan du placera boet i den. Låt då lite av materialet sticka ut ur holken.

Placera boet så nära den ursprungliga platsen som möjligt. Avlägsna dig sedan från boet men håll det under uppsikt. Sedan är det bara att hålla tummarna att mamman kommer tillbaka.

5. Förgiftning

Det är inte ovanligt att djur blir förgiftade. Symtom som kan tyda på förgiftning är skakningar, balansrubbningar, paralysering, dreglande, blödningar, främmande doft från munnen (som påminner om vitlök), överkänslighet. Ring då vårt journummer 070 227 88 87.

6. Oljeskador

En oljeskadad fågel har ofta mörka fläckar på fjäderdräkten. Är det råolja syns det tydligt. Men andra typer av olja som t ex hydralolja är färglös. Tecken på oljeskada är att fågeln förlorar sin flytkraft. Fågeln har också svårt att hålla värmen och behöver tas om hand. Den kan sitta upp på land och se frusen ut. Fågeln kan också bli förgiftad av oljan. Första hjälpen är att rengöra ögon, näbb och mun från olja med exempelvis en bomullstuss eller mjuk tygbit indränkt i ljummen koksaltlösning. En medtagen och nerkyld fågel behöver värme, vila, mat och vatten. Om du är osäker ring vårt journummer
070 227 88 87.

6. Prägling – kärleken som dödar

I samband med handuppfödning kan i värsta fall djurungen präglas på oss människor och ibland våra husdjur. Kråkfåglarna ligger förmodligen i toppen på listan av lättpräglade djur. Präglade djur söker upp människor och tigger och stjäl mat. Det leder ofta till att viltvårdaren uppmanas skjuta djuret. Djuret blir heller inte accepterat av sin art p g a avvikande beteende och kan bli utfryst eller ihjälhackat.

Så här undviker du prägling:

 • prata inte med ungen under matning
 • handskas inte med ungen mer än du behöver – vid matning, rengöring etc
 • låt inte djurungen träffa andra människor
 • behärska dina egna känslor för djurungen
 • sätt djuret om möjligt tillsammans med andra av sin art