Organisation Stiftelsen Djurens Ö

Styrelse

Lili Päivärinta, ordförande
Anne Crussell, ledamot
Pär Sjödin, ledamot
Anna Sokolov, ledamot
Annelie Berglund, suppleant

Operativ verksamhet

Lili Päivärinta, viltrehabiliterare
Nina Peivert (Ninas Vilthjälp), viltrehabiliterare
Catharina Krång (Nordens Viltrehabilitering), viltrehabiliterare och expert på fladdermöss
Ett 10-tal akuträddare & rådgivare

Styrgrupp Viltsjukhuset

Lili Päivärinta, ordförande, grundare och auktoriserad viltrehabiliterare
Ann Olivecrona, zoolog med lång erfarenhet av att arbeta med vilda djur. Ansvarig för reservat i Kenya för vilda apor.
Anne Crussell, egenföretageare inom marknadskommunikation. Samordnare och projektledare i Projekt Viltsjukhuset.

 

Advisory Board

Susanne Axell, journalist och programledare för SVT:s programserie ”Fråga Doktorn”.
Johan Beck-Friis, veterinär och informationschef på Sveriges Veterinärförbund.
Jan-Olof Helldin, fil.dr, viltforskare samt naturmiljökonsult och forskningsledare på Calluna.
Marie Jury, veterinär på Väsby Djursjukhus med stor erfarenhet av vilda djur.
Jannis Lundgren, chefsveterinär och ägare till Väsby Djursjukhus med stor erfarenhet av vilda djur.
Ann Olivecrona, zoolog med lång erfarenhet av att arbeta med vilda djur i Afrika. Ansvarar för reservat i Kenya för vilda apor.
Sverre Sjölander, zoolog och professor emeritus vid Linköpings Universitet.

 

Journummer

Vid akuta ärenden
ring 070 2278887

Obs:
Vi kan inte ta emot SMS!