Om Djurens Ö

Djurens Ö är en stiftelse som grundades år 2000 och som jobbar ideellt med att ta hand om skadade vilda djur och moderlösa djurungar.

De  vanligaste skadorna är trafikrelaterade men även skräpskador som fiskelinor och fiskekrokar är vanliga. Varje år får vi också ta hand om oljeskadade fåglar. Och varje år får vi hämta en och ibland flera sälkutar som kommit ifrån sina mammor och lider av undernäring och som behöver få mat och näring under ibland flera månader så att de kommer upp i rätt vikt och kan frisläppas. 

Behoven ökar för varje år att ta hand om och rehabilitera vilda djur och våra resurser räcker inte alltid till. Därför är vårt mål att bygga ett modernt viltsjukhus i närheten av Stockholm.

Akuthjälp och rådgivning

Djurens Ö arbetar med akututryckningar och rådgivning samt kortvarig rehabiliteringsverksamhet (48 timmar) för skadade vilda djur och djurungar. Vi samarbetar med bland andra Skansen för längre rehabilitering av vilda djur.