Djurens Ö är en stiftelse som grundades år 2000 och som arbetar

ideellt med att ta hand om skadade vilda djur och moderlösa djurungar.

Vår filosofi är att ge djuren ”en andra chans”

 

 

Stiftelsen Djurens Ö kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Vill du stödja vårt arbete för de vilda djuren är du välkommen att ge ett bidrag
900821-0 eller Swisha till 123 900 82 10.
Läs mer här

Artkrisen ett hot mot vår existens!

 

Artkrisen är det fjärde snabbast växande hotet mot mänsklig existens enligt World Economic Forum. Idag består bara 4 procent av biomassan på vår planet av vilda djur. Resten utgörs av tamdjur och människor (WWF: Living Planet report). Och i Sverige hamnar alltfler av våra vanligaste fåglar och däggdjur på rödlistan över hotade arter.

Globalt är ofattbara ca en miljon arter hotade. Bara under senaste 50 åren har vilda ryggradsdjurens populationer minskat med 69 procent (WWF: Living Planet Report).

Vanliga djurarter hotade

I Sverige finns 5.672 djur, svampar och växter på SLU:s Rödlista. Det innebär att arterna på listan är akut hotade, starkt hotade, nära hotade eller sårbara. Med på Rödlistan finns 23 däggdjur och 112 fåglar. Här finns vanliga arter som lo, skogshare, igelkott och varg. Bland rödlistade fåglar finns tornseglare, vitryggig hackspett, fjällgås, fjälluggla, kråka, berguv, björktrast, skrattmås med flera. Antalet hotade arter ökar stadigt.

Här är några vanliga arter som finns med på SLU:S Rödlista:

Igelkotten är ”Nära hotad”.

Tornseglaren är ”Starkt hotad”.

Skogsharen är ”Nära hotad”.

Vad beror det på?

Enligt FN:s forskarpanel IPBES är de främsta orsakerna till förlusten av biologisk mångfald:
1. Habitatförändringar
2. Exploatering (jakt, fiske, skörd)
3. Klimatförändringar
4. Miljöförstöring
5. Invasiva arter
Härav svarar Habitatförändringar och Exploatering tillsammans för över 50 procent.

Vänd utvecklingen NU!

För att stoppa och vända utvecklingen behöver vi omedelbart vidta två initiala åtgärder:
1. Omedelbart jaktstopp på rödlistade arter med lagstiftning om förbud på allmän jakt och licensjakt
2. Bevarandeprogram för samtliga akut och starkt hotade arter i nära samarbete med svenska natur- och djurorganisationer, viltrehabiliterare, ekologer och biologer.

Öppet brev till regeringen

Sveriges regering har skrivit på EU:s art- och habitatdirektiv men svensk tillämpning av lagen är bristfällig. Djurens Ö har därför tillsammans med en rad djur-, natur- och miljöorganisationer formulerat ett öppet brev till regeringen och Naturvårdsverket med konkreta åtgärdsförslag för att stoppa och vända utvecklingen. Tiden är knapp och myndigheterna uppmanas att agera skyndsamt.

Förslagen är konkreta och går ut på att:
– Besluta om ett Naturpolitiskt ramverk med målet att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030
– En Nationell handlingsplan för biologisk mångfald
– Instifta ett Naturpolitiskt råd för att stötta och granska myndigheterna
– Individuella bevarandeplaner och åtgärdsprogram för rödlistade arter i Sverige

Läs mer:
Artfakta
Rödlistan
Öppet brev och artikel (DN)
Etologen

 

Oljehandboken

Oljekatastrofen i Blekinge där färjan Marco Polo gick på grund den 22 oktober har drabbat många sjöfåglar. Djurens Ö har tidigare arbetat med oljeskadade fåglar och har tagit fram en utförlig handledning över hur du kan ta hand om och tvätta fåglar som drabbas av olja. I formuläret nedan kan du beställa Oljehandboken. Vi skickar den på mail.

Ja tack, skicka mig Oljehandboken.

12 + 10 =

 

Du kan fortfarande beställa 2024 års kalender från Djurens Ö!

Kostar endast 120 kr plus porto
Beställ kalendern här!

Här kan du köpa boken
”Det finns inga VILDKATTER”

Du stödjer katthemmet i Vaxholms viktiga arbete för övergivna och hemlösa katter. Samtidigt får du en kärleksfull och gripande bok om vad en hemlös katt får utstå och om katter som hittat hem.

Boken kostar bara 140 kr plus porto!
Beställ boken här
!


Djurens Ö stödjer Katthemmet i Vaxholm genom att sälja deras fina bok. Det gör vi med omtanke om de hemlösa katterna, men också med omtanke om de vilda djuren som är de som drabbas först när antalet förvildade katter ökar. Av ersättningen för boken går 100 kr oavkortat till Katthemmet i Vaxholm och 40 kr till Djurens Ö.

Några ord från katten Anton:

Den här boken handlar om alla oss som levt därute som hemlösa – den handlar om alla oss som förfrusit våra tassar och öron kalla vinternätter när hungern rev och slet i magen. Den handlar om oss som fick hjälp att komma in i värmen och den tillägnas alla våra vänner där hjälpen kom för sent.”

 

 

 

Katten Kallas var hemlös och övergiven. Han var en av flera hemlösa katter som fick ett hem hos Lili.

Skräp dödar vilda djur!

Skräp i naturen orsakar stort lidande hos vilda djur. Och många djur dör av skräpskador. Vi får ständigt in larm om djur som råkat illa ut på grund av att vi människor skräpar ner. Nu vill vi på Djurens Ö starta en kampanj för att städa upp i naturen och göra den säkrare för det vilda djurlivet. Se filmen som är ett skräckexempel på hur illa det kan gå. En otäck historia som fick ett lyckligt slut.

Hjälp till att städa ett område

Nu kan du också göra en insats för att göra naturen lite säkrare för vilda djur genom att städa upp i ett område du väljer ut. Det kan vara området där du bor, en strand, en sjö eller ett naturområde. Du kan göra det mycket enkelt genom att ta med dig något att samla skräpet i och gå ut själv eller i en grupp. Ta före- och efterbilder och lägg upp på messenger på Djurens Ö:s Facebooksida. Lägg också gärna upp en bild på dig själv, eller om ni är flera, på hela städpatrullen. Ange om din städpatrull har ett namn. Vi publicerar bra städinsatser. För varje fiskelina, metkrok, hårsnodd, plastring och plastpåse du plockar upp så gör du en livsviktig insats!

Var med i kampanjen du också! Gå in på Djurens Ö:s facebooksida och lägg in ditt bidrag på messenger.

Informationsplanscher
som du kan ladda ner som pdf och printa ut

Hjälp Djurens Ö att sprida viktig information om djur! Vi får in många fall under vårarna och somrarna om ”övergivna” djurungar. Men de flesta är faktiskt inte övergivna. Mamman finns oftast i närheten men inte alltid närvarande! Vi har nu tagit fram tre informationsplanscher bland annat om djurungar. De finns att ladda ner som PDF. Du kan printa ut dem och t ex sätta upp på anslagstavlor i området där du bor.

På så sätt kan du hjälpa till att sprida viktig information om djur och förebygga att exempelvis djurungar tas in i onödan! Men ibland kan djurungar behöva tas om hand eller du kanske har andra frågor angående vilda djur. Då är det viktigt att du vänder dig till en viltrehabiliterare som har erfarenhet och kan hjälpa!

Här kan du ladda när planschen som pdf: djurungar

Här kan du ladda när planschen som pdf: igelkott

Här kan du ladda när planschen som pdf: rävar

Här kan du ladda när planschen som pdf: fimpar

Djurens Ö på Facebook:

Projekt Viltsjukhuset

Vårt mål är att bygga ett modernt fullt fungerande viltsjukhus. Vi hoppas du vill stödja vårt arbete.

Stöd oss!

Hjälp oss hjälpa de vilda djuren! Nu kan du även swisha ditt bidrag till 123 900 82 10.

Djur vi har räddat

Vi får varje dag information om vilda djur som behöver vår hjälp. Här kan  du läsa om några djur vi har kunnat hjälpa.

Projekt Viltsjukhuset för en återställd balans djur-natur-människa-miljö

I många länder finns särskilda viltsjukhus. Men inte i Sverige. Djurens Ö driver Projekt Viltsjukhuset i syfte att bygga Nordens första viltsjukhus.

Viltsjukhusets övergripande mission är en återställd balans djur-natur-människa-miljö. Och ytterst att värna den biologiska mångfalden. Inom ramen för viltsjukhuset får vi möjlighet att driva natur- och miljöprojekt tillsammans med svenska och internationella organisationer.
Läs mer.

Farlig vandring för groddjuren till lekplatsen

Under mars-april vandrar paddor, grodor och salamandrar från sina vintervisten till en damm, bäck eller sjö för att leka. Ofta måste de passera trafikerade vägar för att komma till sitt lekvatten. På vissa håll har Trafikverket byggt grodtunnlar för att groddjuren ska kunna passera säkert. På andra håll finns det inga tunnlar och grodorna blir överkörda. Då kan vi hjälpa grodorna över vägen.

Vill du starta patrullering och hjälpa groddjuren över vägen. Djurens Ö har tagit fram en informationsplansch som beskriver hur det går till och vad du ska tänka på. Den kan du printa ut och sätta upp i exvis områden där det finns mycket groddjur. Eller du kan använda den som information vid patrullering när du introducerar nya volontärer. Vi hoppas att den inspirerar så att flera kan dra igång grodrescue runt om i Sverige.
 
Länk till Informationsplanschen

Har du ett akut ärende? Här ser du vad du kan göra och vart du ska vända dig.

Här nedan hittar du också andra organisationerna som arbetar med att hjälpa moderlösa och skadade vilda djur. 

 

Ninas Vilthjälp
Nina Peivert, viltrehabiliterare 

Lilla Vilthuset
Suzzie Engström, viltrehabiliterare

Tel 076 200 43 63

Viltakuten 
Viltrehabilitering i hela landet

KFV Riks
Viltrehabilitering i hela landet
utanför Stockholm

 

Djurambulansen Stockholm
Tel 08 588 03 112

Svenska Djurambulansen
Tel 0771 999 112

Ett stort tack till våra fantastiska samarbetspartners
som på olika sätt hjälper och har hjälpt de vilda djuren genom åren!

 

Vi vill särskilt tacka Väsby Djursjukhus som alltid ställer upp! Vi vill tacka Ahlbergs Veterinärpraktik, Djurkliniken Roslagstull och Maud Fransson, Djurskyddet Karlstad. Samt ett extra varmt tack till företaget Edrington Sweden AB som med generöst bidrag stöttar Djurens Ö.